Prelucrarea datelor cu caracter personal

Adavet.ro  este detinut si gestionat de catre Adavet Farmaxia SRL, identificata la Reg. Com. cu J40/12160/2014 , CIF 33716139, cu sediul in Str. Tampa 5 Sectorul 2 pentru care confidentialitatea datelor reprezinta o componenta esentiala.

Politica si practicile de protejare a datelor ale societatii noastre se focuseaza pe procesarea, schimbul si stocarea corespunzatoare si legala a informatiilor cu caracter personal si totodata pe asigurarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii.

Aceasta declaratie de confidentialitate se aplica entitatii operationale principale a societatii noastre. Societatea noastra proceseaza si stocheaza date cu caracter personal in UE si este capabila sa demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât si cu principiile stabilite in acest document.

Aceasta declaratie de confidentialitate reprezinta politica de confidentialitate completa aplicabila activitatilor online ale societatii. Aceasta declaratie explica tipurile de informatii pe care le colectam de la clienti si modul in care utilizam aceste informatii.

Website-ul nostru respecta Regulamentul General de Protectie a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creeaza noi drepturi pentru indivizi si consolideaza unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC.

Principii de protejare a datelor cu caracter personal

Politica de protejare a datelor in site-ul nostru se bazeaza pe urmatoarele principii de protectie a datelor:

 1. Procesarea datelor personale se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta;
 2. Colectarea datelor personale se va face numai in scopuri specificate, explicite si legitime si datele nu vor fi procesate mai departe intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;
 3. Colectarea datelor personale va fi adecvata, relevanta si limitata la informatiile necesare scopului procesarii;
 4. Datele personale vor fi clare si, acolo unde este necesar, actualizate;
 5. Se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt sterse sau corectate fara intârziere;
 6. Datele personale vor fi pastrate intr-o forma ce permite identificarea persoanei vizate si pentru o perioada nu mai lunga decât cea in care datele personale sunt procesate;
 7. Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara;
 8. Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decât in cazul in care este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 9. Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor atât cât si de la dreptul portabilitatii datelor.

Datele personale

Date personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana subiect, cum ar fi nume, data de nastere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon etc.

Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectam sunt colectate prin urmatoarele metode:

 1. Formular de contact, aflat pe pagina de contact a site-ului nostru.
 2. Formularul de creare a contului de utilizator, anterior plasarii comenzii
 3. Formularul de comanda, in momentul plasarii comenzii
 4. Formularul de testimoniale, dedicat exprimarii opiniilor dvs legate de serviciile noastre
 5. Date despre dispozitivul dvs. si despre modul in care dvs. si dispozitivul interactionati cu produsele noastre.
 6. Date despre caracteristicile pe care le utilizati si paginile web pe care le vizitati in site-ul nostru.
 7. Date despre adresa dumneavoastra IP, setarile regionale si setarile de limba.

Scopul colectarii datelor personale:

 1. informarea clientilor/cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si/sau serviciile achizitionate;
 2. cercetare de piata, urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului clientului/cumparatorului.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai in contextul scopurilor mentionate in articolul anterior.

De asemenea, societatea noastra poate furniza datele cu caracter personal ale cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai în scopurile mentionate mai sus, dupa cum urmeaza: firmele de curierat responsabile pentru livrarile nationale, respectiv internationale, firma de contabilitate, firma ce administreaza site-ul web, firma ce se ocupa cu marketingul online pentru website.

Informatiile cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si alte organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Securitatea procesarii

Vom procesa datele in mod sigur, vom aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o retea atât cât si impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala. Datele clientilor sunt salvate in baze de date aflate pe servere din Romania.

In cazul unei brese de securitate, care poate fi reprezentata de un accident, o pierdere de date sau un acces neautorizat, societatea noastra va informa autoritatile reprezentate in Romania de catre A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) in maxim 72 de ore de la descoperirea bresei de securitate.

Accesul si rectificarea sau stergerea datelor personale

Clientii au dreptul de a solicita in orice moment accesul la, rectificarea, stergerea sau restrictionarea procesarii datelor colectate de catre noi. Pentru a ne ajuta sa pastram datele personale actualizate, recomandam utilizatorilor sa ne informeze despre orice schimbare sau discrepanta. Pentru a vizualiza un extras sau modifica datele personale, pentru a obtine informatii despre perioada de timp pentru care societatea noastra intentioneaza sa pastreze datele personale sau pentru alte intrebari legate de datele personale, inclusiv stergerea definitiva a acestora din evidentele noastre, va rugam sa ne contacta pe email sau telefonic. Datele le puteti gasi in pagina de contact a website-ului.

Plângeri

Clientii au dreptul sa adreseze o plângere legata de procesarea datelor lor personale. Toate intrebarile si plângerile vor fi prelucrate de catre noi in timp util si in concordanta cu procedurile interne.

In cazul improbabil in care clientii au suferit daune din cauza incalcarii drepturilor conform politicii de protectie a datelor personale si societatea noastra nu a tratat plângerea in mod corespunzator, clientii au posibilitatea de a trimite o plângere autoritatii superioare. Plângerile ne pot fi trimise pe email.

Modificari ale acestei politici

Aceasta politica poate fi actualizata din când in când, de exemplu in urma modificarii legislatiei relevante sau schimbari ale structurii corporative in cadrul societatii noastre. In cazul in care se fac modificari, clientii vor fi notificati prin intermediul website-ului inainte ca schimbarile sa intre in vigoare. Incurajam clientii sa verifice aceasta pagina periodic pentru a fi informati despre ultimele noutati in ceea ce priveste practicile noastre de confidentialitate.

In vigoare de la data de: 25 Mai 2018

Politica de securitate a datelor personale

Politica de Securitate a informatiei In derularea activitatilor specifice de afaceri, AdaVet.ro genereaza, tranzactioneaza si pastreaza informatii deosebit de importante, apartinand companiei, clientilor, partenerilor de afaceri, precum si informatii cu caracter personal. Recunoastem importanta acestor informatii si necesitatea de a le asigura o protectie adecvata prin aplicarea masurilor de Securitate impuse de natura serviciilor prestate.

OBIECTIV

Obiectivul Securitatii Informatiei este sa previna pierderea sau punerea in pericol a confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii informatiilor proprietare societatii noastre, prin prisma activitatilor desfasurate, si/sau a informatiilor despre si de la clienti (clienti, furnizori, contractori/subcontractori)si in conformitate cu normele si cerintele legale aplicapile.

SCOP

Politica de Securitate cuprinde conceptele de Securitate ale societatii noastre si vine in sprijinul dezvoltarii continue a afacerii, sustinand totodata un nivel inalt al serviciilor oferite clientilor, partenerilor de afaceri, furnizorilor si angajatilor.

POLITICA

Managementul societatii noastre se angajeaza sa garanteze:

✓ Respectarea tuturor cerintelor legale, de reglementare si contractuale aplicabile;

✓ Implementarea oportunitatilor de imbunatatire continua, inclusiv metodologiile de evaluare si tratare a riscului, utilizand in mod eficace resursele manageriale pentru indeplinirea optima a cerintelor de Securitate a Informatiei;

✓ Comunicarea obiectivelor de Securitate a Informatiei si a performantelor in atingerea acestora, in cadrul societatii noastre si catre partile interesate;

✓ Adoptarea unui Sistem de Management al Securitatii Informatiei format din manual, politici și proceduri, care sa ofere directii si indrumari in materie de Securitatea Informatiei personalului propriu si partilor interesate, care vin in contact cu activitatea societatii noastre.

✓ Adoptarea unei atitudini proactive in luarea deciziilor viitoare de afaceri, cu impact asupra Securitatii Informatiei, inclusiv revizuirea continua a criteriilor de evaluare a riscului,

✓ Instruirea și constientizarea personalului propriu conform necesitatilor si responsabilitatilor alocate in Sistemul de Management al Securitatii Informatiei;

APLICABILITATE

Intreg personalul societatii noastre si tertii care vin in contact cu resursele informationale ce intra in aria de aplicabilitatea a SMSI sunt responsabili pentru implementarea acestei Politici si beneficiaza de suportul Directorului General care a aprobat aceasta Politica de Securitate.

RESPONSABILITATI

– Directorul General aplica, impune si mentine permanent aceasta Politica de Securitate in aria de acoperire a SMSI.

– Responsabilul de Securitate numit de Directorul General mentine Politica de Securitate si furnizeaza asistenta in vederea aplicarii.

– Toti responsabilii numiti in cadrul societatii noastre au directa raspundere de a implementa aceasta politica de securitate in cadrul ariilor de activitate alocate.

– Fiecare angajat al societatii noastre adera la aceasta politica de securitate. Responsabilitatile de securitate revin tuturor angajatilor si se fac cunoscute in descrierea postului.